Контакт

Далибор Панчић
Стручни сарадник за информатику и администратор рачунарске мреже у НУБ РС

Јеврејска 30
78000
Бања Лука
Република Српска
БиХ

Е пошта: digital@nub.rs
Телефон: +387 51 211 460
Факс: +387 51 217 040
Мобител: +387 65 802 046
Веб локација: http://digital.nub.rs

Бојана Милошевић
Стручни сарадник на пословима креирања метаподатака

Е пошта: bojana.milosevic@nub.rs
Телефон: ++387 51 215 859 (локал 123)

Владимир Рисојевић
Стручни сарадник и асистент на Електротехничком факултету у Бањалуци

Патре 5
78000 Бања Лука
Република Српска - БиХ

Телефон: ++387 51 221 847, ++387 51 221 876
Факс: ++387 51 211 408
Е пошта: vlado@etfbl.net
Веб локација: http://www.etfbl.net

vBulletin counter