pdfувећај/умањи

Најстарија штампана мапа Мађарске на којој се помиње Бања Лука